รีวิวสินค้า

    ขอขอบพระคุณทางลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ไว้วางใจสั่งงานสายรัดข้อมือ (wristband) กับทางสยามริสแบนด์ (Siamwristband) และได้ถ่ายรูปส่งกลับมาให้เราได้ภาคภูมิใจที่ทางลูกค้าชื่นชอบในผลงานของเรา และทางเรายินดีให้บริการเต็มที่ในโอกาสต่อไป

Visitors: 220,921