แบบสี

   

คุณสามารถเลือกแบบสี จากแพนโทนสีของเรา ซึ่งมีทั้งหมด 27 สี

 และ  4  สีเรืองแสงในที่มืด  หรือถ้าต้องการสีนอกเหนือจากนี้  

สามารถระบุสีหรือนำสีตัวอย่างมาให้เราเทียบ เพื่อดำเนินการผลิตให้ได้เหมือน

หรือใกล้เคียงที่สุดกับสีต้นแบบ

Visitors: 221,939