ริสแบนด์ รูปแบบพิเศษ

       ริสแบนด์ รูปแบบพิเศษ จะมีลักษณะไม่ซ้ำจะสายรัดข้อมือทั่วไป 

คือส่วนของโลโก้ หรือตัวสัญลักษณ์จะยื่นเกินออกมาจากตัวเส้น 

รูปแบบนี้ คุณสามารถเลือกใส่สีในตัวหนังสือ หรือโลโก้ได้อีกด้วย

Visitors: 220,918