ผลงานสำคัญที่ผ่านมา


                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                        โครงการ สายข้อมือเฉลิมพระเกียรติ "เรา  พระเจ้าอยู่หัว"

                                                                        ผู้จัดทำโครงการ - มูลนิธิคิง เพาเวอร์และกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์

                                                                              วัตถุประสงค์  
                                                                            - เพื่อชักชวนใหัคนไทยสวมใส่เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอง
  สิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2549"
                                                                - เงินที่ได้จากการบริจาค โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
  นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

 

                                                                               รูปแบบ  
                                                                            - ผลิตจากซิลิโคนอย่างดีโดยใช้สีประจำพระองค์คือสีเหลือง ผลิตจำนวนจำกัดภายนอกสลักอักษร
 เรา  พระเจ้าอยู่หัว  และ “Long Live The King”
                         - ผลิตจำนวน 1,000,000เส้น (หนึ่งล้านเส้น) โดยด้านในมีหมายเลขกำกับทุกเส้นตั้งแต่เส้นที่1ถึงเส้นที่1,000,000

 • โครงการสายรัดข้อมือ "ทรงพระเจริญ ร.๙"

  โครงการสายรัดข้อมือ "ทรงพระเจริญ ร.๙"

  ผู้จัดทำโครงการ - บริษัท เบทเทอร์ฟอร์ยู จำกัด

  วัตถุประสงค์
  - เพื่อชักชวนคนไทยสวมเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสววันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2548
  - เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิเด็ก

  รูปแบบ เป็นสายรัดข้อมือที่จัดทำทั้งหมด2สี คือสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสีน้ำเงิน ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ โดยด้านนอกสลักข้อความภาษาไทยว่า "ทรงพระเจริญ ร.๙" และสลักภาษาอังกฤษว่า "I MY KING"
 • โครงการ "ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว"

  โครงการ "ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว"

  ผู้จัดทำโครงการ
  - มูลนิธิคิง เพาเวอร์ และ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์
  - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน

  วัตถุประสงค์
  - เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเขียนคำถวายพระพรลงบนบัตรถวายพระพร และส่งถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อรับบัตรถวายพระพร พร้อมรับสายข้อมือ "เรา พระเจ้าอยู่หัว" เป็นที่ระลึก
  - เงินได้จากการบริจาค โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

  รูปแบบ บัตรถวายพระพร
  - ขนาดเท่าไปรษณียบัตรแต่ไม่มีดวงตราไปรษณียากร ออกแบบเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์
  - บัตรถวายพระพรทุกใบจะมีหมายเลขกำกับ เพื่อใช้สำหรับการจัดหมวดหมู่ในการนำข้อความถวายพระพร ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - ด้านหลังของบัตรฯ จะมีพื้นที่สำหรับเขียน ชื่อ ที่อยู่และข้อความถวายพระพร
  - ประชาชนสามารถเขียนคำถวายพระพร และส่งบัตรถวายพระพรได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งหรือตู้ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
  สายรัดข้อมือ
  - ผลิตจากซิลิโคนอย่างดีโดยใช้สีประจำพระองค์คือสีเหลือง ผลิตจำนวนจำกัด
  - ภายนอกสลักอักษร "เรา พระเจ้าอยู่หัว " และ "Long Live The King"
  - ด้านในสลักอักษร "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" "ทรงพระเจริญ" และหมายเลข"๙" กำกับทุกเส้น -ผลิตทั้งหมดจำนวน10,000,000เส้น(สิบล้านเส้น)
 • ริสแบนด์ ทำดีเพื่อพ่อ สายรัดข้อมือ ริสแบน
  โครงการ

  โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ"

  ผู้จัดทำโครงการ -คณะกรรมการพัฒนาและบูรณาการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และสำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี

  วัตถุประสงค์
  - เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มาร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เติบโตและแผ่กิ่งก้านทั่วแผ่นดินไทย โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยการ "ปฏิบัติบูชา" ร่วมใจกัน "กระทำ 80 ล้านความดี ถวายในหลวง" มิใช่เพียงแค่การถวายพระพร เพราะนอกจากการได้เห็นพสกนิกรของพระองค์มีความกินดีอยู่ดีแล้ว สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนา คือ การคิดดี ทำดี รู้รักสามัคคีของปวงชนชาวไทย
  - รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรนัลด์ แม็คโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย

  รูปแบบ -เป็นสายรัดข้อมือสีชมพู สลักข้อความ2ด้าน ด้านภาษาไทย สลักคำว่า "ทำดีเพื่อพ่อ" ส่วนด้านภาษาอังกฤษสลักคำว่า "DO GOOD FOR OUR KING"
 • โดรงการ สายรัดข้อมือถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

  โดรงการ สายรัดข้อมือถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

  ผู้จัดทำโครงการ - บริษัท พรินเซส ยูโลจิ จำกัด

  วัตถุประสงค์
  - เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความอาลัยของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  - เพื่อที่ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน เข้าร่วมในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "น้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
  - เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการกุศล กัลยาณิวัฒนา ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"

  รูปแบบ - เป็นสายรัดข้อมือสีน้ำเงินอมฟ้าสลักข้อความ "น้อมรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ" พร้อมพระฉายาลักษณ์ที่ระลึกและไปรษณียบัตรแสดงความอาลัย
 • โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"

  โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"

  ผู้จัดทำโครงการ - สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม

  วัตถุประสงค์
  - กระตุ้นกระแสการสร้างความสมัครสมานสามัคคีอย่างต่อเนื่อง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2551 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2551 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

  รูปแบบ
  - สายรัดข้อมือ 1 ชุด ประกอบด้วย สายรัดข้อมือสีเหลือง อันเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสายรัดข้อมือสีฟ้าอันเป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คล้องคู่กัน โดยมีตราสัญลักษณ์โครงการฯ รูปหัวใจแทนความหมายของพลังสามัคคี และชื่อโครงการฯ จารึกอยู่บนสายรัดข้อมือทั้ง 2 เส้น
 • โครงการ สายรัดข้อมือหลวงพ่อทวด จังหวัดปัตตานี

  ผู้จัดทำโครงการ - ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด(สมัยนั้น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

  วัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อเสื้อคุ้มภัย มอบแก่บุคคลกลุ่มยากจนเสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคใต้

  รูปแบบ
  - เป็นสายรัดข้อมือรูปหลวงพ่อทวดนูน สลักคาถา "นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา" ผ่านการทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2551
  - ด้านในมีหมาลเลขกำกับทุกเส้น
 • โครงการ สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช

  โครงการ สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช

  ผู้จัดทำโครงการ - สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร

  วัตถุประสงค์
  - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสมหามงคลครบรอบ ๒๐ ปี (๒ ทศวรรษ) แห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ และในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาครบ ๙๖ พรรษา (๘ รอบ) ในวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ศกนี้
  - พิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ธรรมะของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นธรรมทาน แจกจ่ายยังวัดและสถานศึกษาทั่วประเทศ

  รูปแบบ เป็นสายรัดข้อมือสามเส้น สามสี ร้อยเกี่ยวเข้าด้วยกัน มีเส้นสีเหลือง สีขาว และสีฟ้า ซึ่งสีทั้งสามสีนี้ เป็นสีประจำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราช และสีแต่ละสีมีความหมายดังนี้

  สายสีเหลือง (สีแทนพระพุทธศาสนา) สื่อถึงทรงเป็นพระเถระที่ทรงภูมิธรรมด้านการ ปฏิบัติธรรม
  ด้านนอก จารึกภาษาบาลีว่า พุทธํ ธมฺมํ สงฺมํ สรณํ คฺจฉามิ อภิปูชยามิ เอเตน สจฺจ วชฺเชน โสตฺถิเม โหตุ สพฺพทา (ลายพระหัตถ์) และเป็นบทสวดซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงสวดมนต์ทุกวัน
  ด้านใน จารึกลายพระหัตถ์ มีตัวเลข ๒๒๐ ซึ่งเป็นตัวเลขมงคลมีความหมายถึงการครบรอบ การสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ครบ ๒ ทศวรรษ ๒๐ ปี ในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้, มีตัวเลข ๘๙๖ ซึ่งเป็น ตัวเลขมหามงคล ซึ่งมีความหมายถึงวันประสูติ ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา

  สายสีขาว (สีแทนพระบริสุทธิคุณ) สื่อถึงทรงเป็นพระเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วย อัตตสมบัติ (คือมีศีลาจารวัตร)
  ด้านนอก อัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราช และจารึกพระนาม สด.พระญาณสังวร (ลายพระหัตถ์)
  ด้านใน จารึกพระราชทินนาม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  สายสีฟ้า (สีวันประสูติ) สื่อถึงทรงเป็นพระเถระที่ทรงภูมิธรรมด้านปริยัติ
  ด้านนอก จารึกคติธรรมเป็นภาษาบาลี และภาษาไทย ว่า ปุญญเมว โสสิกฺ เขยฺย ควรศึกษาทำความดีแล และจารึกภาษาบาลีว่า อายุ วณฺโณ ๙ สุขํ พลํ (ลายพระหัตถ์)
  ด้านใน จารึกคติธรรมปีใหม่ เว้นการควรเว้น ทำการควรทำ เพื่อพัฒนาตน และประเทศชาติ (ลายพระหัตถ์) หมายเหตุ สายรัดข้อมือดังกล่าว ได้ผ่านพิธีมังคลาภิเษก ณ. พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันยังคงมีให้บุชาได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 • โครงการ ความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย

  โครงการ ความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย"

  ผู้จัดทำโครงการ - กระทรวงการคลัง

  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต่อยอดจากการจัดงาน "ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี" ณ ถนนราชดำเนิน เมื่อช่วงปลายปี2552 จึงได้จัดโครงการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันสวมใส่สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ โดยกระทรวงการคลังจะผลิตและจำหน่ายสายรัดข้อมือสีชมพู "ความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย" และวีซีดีประมวลกิจกรรมเทิดพระเกียรติงาน "ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี" เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์การรวมพลังของชาวไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแห่งชาติ บ้านเมือง น้อมเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญ จำนวน 999,999 ชุด ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

  รูปแบบ เป็นสายรัดข้อมือสีชมพู พร้อมวีซีดีบรรยากาศในงานเฉลิมพระชนมพรรษา2552 ณ. ถนนราชดำเนิน สายรัดข้อมือสลักข้อความ
  ด้านนอก "รักพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๒ พรรษา"
  ด้านในสลักข้อความว่า "๕ ธันวาคม ๒๕๕๒"
 • โครงการ สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษกฯ

  ผู้จัดทำโครงการ - กระทรวงการคลัง

  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกครบ60ปี

  รูปแบบ เป็นสายรัดข้อมือ2สี สองเส้น สีชมพูและสีขาว เชื่อมต่อด้วยหัวใจสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ท่าน สีชมพูหมายถึงความรักและการถวายพระพรให้พระองค์ทรงแข็งแรงและทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ส่วนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ ความหมายของสายรัดข้อมือชุดนี้ จึงหมายความว่า ความรักอันบริสุทธิ์ที่ประชาชนชาวไทยมอบแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
 • โครงการ สายรัดข้อมือคนไทยหัวใจสีขาว

  โครงการ สายรัดข้อมือคนไทยหัวใจสีขาว

  ผู้จัดทำโครงการ - สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน

  วัตถุประสงค์
  - เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของตนเอง หันกลับมาปลูกดอกไม้แห่งคุณงามความดีในใจให้เบ่งบาน เพื่อสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการสวมเสื้อและสายรัดข้อมือภายใต้สัญลักษณ์ "คนไทยหัวใจสีขาว" เพื่อแสดงพลังร่วมกันสรรค์สร้างสังคมสีขาวที่สันติ สงบเย็นและเป็นสุข โดยเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดในสังคม สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
  - เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การสร้างบ้านสีขาวสำหรับเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว การดูแลฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ได้แก่ บ้านเมตตา บ้านกรุณา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกำพร้าในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสร้างบ้านพักฟรีสำหรับญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆเป็นต้น

  รูปแบบ เป็นสายรัดข้อมือสีขาว สลักข้อความด้านนอกว่า "คนไทย(รูปหัวใจ)สีขาว" และ "Discover Ordinary Heart to find your Extraordinary Life"
 • โครงการ "สายรัดข้อมือดอกกุหลาบถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว"

  โครงการ "สายรัดข้อมือดอกกุหลาบถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว"

  จัดทำโดย - มูลนิธิราขประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องใน"พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554"

  รูปแบบ - เป็นสายรัดข้อมือสีชมพู มีรูปดอกกุหลาบนูนอยู่บนเส้น พร้อมสลักข้อความ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"

  ปัจจุบันยังคงมีวางจำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • โครงการสายข้อมือ

  โครงการสายข้อมือ "๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี"
  สายข้อมือสีม่วง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  ผู้จัดทำโครงการ - องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายวัชระ เติมวรรณนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
  วัตถุประสงค์
  - เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยสวมใส่สายข้อมือสีม่วง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี
  - เพื่อจัดหาเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  - เพื่อจัดหาเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  - เพื่อจัดหาเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี
  - เพื่อจัดหาเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก
  - เพื่อจัดหาเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่่ายมอบให้กับกองทุนพระราชทาน เพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราข
  - เพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ขยายผลกว้างขวางมากขึ้น
  รูปแบบ
  - เป็นสายรัดข้อมือสีม่วง ด้านนอกสลักอักษร "๖๐ พรรษา สยามบรมราขกุมารี (หัวใจ) ทรงพระเจริญ " ด้านในสลักหมายเลขอารบิก "02042015" หมายถึง วันคล้ายพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
Visitors: 220,921