เกี่ยวกับเรา

           

             โรงงานของเราเป็นโรงงานที่มีความชำนาญในการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน, เครื่องประดับ, พื้นรองเท้า, Product Design รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำด้วยยาง
                ไม่ว่าจะเป็น ยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ โดยได้เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงวันนี้ก็ย่างเข้า 21 ปีเต็ม นอกจากรับผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการแล้วทางเรายังยินดีที่ช่วยคิดรูปแบบต่างๆ 
                   และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่านเสมอ เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น จากการที่เรายึดมั่นผลงานที่ดีและมีคุณภาพต่อทุกท่าน โดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการคือ ซื่อสัตย์, จริงใจ และถูกต้อง
  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งเราจะได้เป็น  มิตรคู่ค้า ที่ดีต่อกัน กับท่านต่อเนื่องตลอดไป

 บริษัท เบทเทอร์ฟอร์ยู จำกัด 
 ที่อยู่ 24 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอนใต้ 
  เขตบางบอน กทม.10150
โทร 02-4506956 แฟกซ์ 02-4506995
 

                                                                                                                                                                             E-mail : siamwristband@yahoo.com
                                                                                                                                                                            Website : www.siamwristband.com
                                                                                                                                                                                    ID Line : siamwristband

                

 

 

Visitors: 221,939