ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทายผลแชมป์ FIFA WORLD CUP

คุณราตรี เหลืองอร่ามจิตร                    Saifon Sripradu
คุณพิทักษ์ ทรัพย์เจริญ                       Narong Praweraprai
คุณวรรธนะ สินพัฒนพันธ์                    Prapote Udomsil Nuii 
คุณภานุพงศ์ สรวงท่าไม้                     Chutima Bunmana
คุณกันต์กมล ตามา                            ก๋ำ สอง 
คุณสิริวัฒน์ องค์สิริมีมงคล                   Penchan Lasichai
คุณธวัชชัย ทองทองขาย                     ฟีล์ม'ม'ม หล่อพ่อให้มา 
คุณสราลี นะมะราช                            Saltarn Aunnuang 
คุณธีรวัฒน์ เลิศอัศวกร                        Tanapat Junhom
คุณจุฬาลักษณ์ โคตะบิน                      ลุง กาวัน
คุณประภาเพ็ญ อนุมานไพศาล              Sommink Samalee 
คุณชุตินันท์ สาครขำ                          ณัฐชาภรณ์ เลิศรุ่งรัศมี 
คุณรัสรินทร์ ศรีปลั่งธนันต์                    พิม สายโสดคร้าบบบบ 
คุณสุรีวัลย์ ทองธนะเศรษฐ์                   ไม่มี ตัวตน
คุณพงษ์พิสิทธิ์ เวียงสมุทร                   น้องดิว รัตนบุรี
คุณสมเกียรติ สง่าชูศักดิ์กุล                  โซดา น้ำแข็ง 
คุณวสันต์ พยัคฆะ                              K-lis DemoPunk 
คุณนรินทร์ ภักดีไพบูลย์ผล                  Supachai Raksakit 
คุณอุดมศักดิ์ จำรัสรุ่ง                          N'Neck Nattapoom 
คุณอรพรรณ ถุงทอง                           นพรุจ ขอสุข
คุณขวัญตา ศิริกุลพัฒนผล                   สิริบุญ เติมผล
คุณพัชรา ปัญญาเวชกุล                       Glof Boyban
คุณเจตณัฐ ทะสี                                โอ๊ด เอกชัย
คุณพิมกมล ศรีเอี่ยมกูล                       อรวรรณ เลิศวิชิตเวช 
Guntee Watcharachalerm                 โอม ศรีสะเกษ
อรอนงค์ พลายม่วง                             สมบุญ บุญลาย
สุด เเต่ใจจะไขว้คว้า                            ณัฏฐ์ชุดา สิทธิโอภาสนันท์
YunKung Lion-Goldman                    อุษณีย์ ทุกข์วินาศ
เกด กะ โต๊ส น่ตี้                                 Suchanya Wongpattaradee 
Han Sbk                                          Kwanyuen Jeeranan 
เบญจมาศ เขียววิชัย                            Wanida Noppon 
Penchan Lasichai                              Vetaka Jetmnee
Visitors: 131,610